Akita (AXT)
Seoul - Incheon International (ICN) 1221km
17:57 19:25 KE 3282 A318 HL-HUAU X 1:28h
Amami (ASJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 1051km
19:45 21:01 KE 3238 A318 HL-XFRY X 1:16h
Anshan - Teng'ao (AOG)
Seoul - Incheon International (ICN) 510km
22:24 23:01 KE 1918 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:37h
Aomori (AOJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 1477km
18:34 20:21 KE 3218 A320 HL-TGDQ X 1:47h
Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK)
Seoul - Incheon International (ICN) 3673km
03:07 07:33 KE 1428 A320 HL-QPMA X 4:26h
08:17 12:43 KE 1422 A320 HL-MBHA X 4:26h
13:32 17:58 KE 1424 A320 HL-QPMA X 4:26h
21:52 02:18 KE 1426 A320 HL-MBHA X 4:26h
Beijing - Capital International (PEK)
Seoul - Incheon International (ICN) 904km
03:01 04:06 KE 1552 A321neo HL-AIZZ Xe3 1:05h
06:56 08:01 KE 1554 A321neo HL-AAMR X 1:05h
08:46 09:51 KE 1556 A321neo HL-AULU X 1:05h
10:51 11:56 KE 1558 A321neo HL-AAMR X 1:05h
14:46 15:51 KE 1560 A321neo HL-AAMR X 1:05h
16:41 17:46 KE 1562 A321neo HL-AIZZ X 1:05h
18:41 19:46 KE 1564 A321neo HL-AAMR X 1:05h
22:36 23:41 KE 1566 A321neo HL-AAMR X 1:05h
Beijing - Daxing (PKX)
Seoul - Incheon International (ICN) 903km
00:51 01:56 KE 1596 A320 HL-HHCR Xe4 1:05h
03:44 04:49 KE 1592 A318 HL-OHPK Xe6 1:05h
12:51 13:56 KE 1594 A320 HL-DNGJ Xe5 1:05h
Busan - Gimhae International (PUS)
Seoul - Incheon International (ICN) 339km
00:46 01:11 KE 2120 A318 HL-CVCX X 0:25h
02:09 02:34 KE 2102 A318 HL-STBS X 0:25h
03:16 03:41 KE 2126 B717-200 HL-QSCX X 0:25h
04:37 05:02 KE 2122 A318 HL-XFRY X 0:25h
06:09 06:34 KE 2110 A318 HL-CVCX X 0:25h
08:16 08:41 KE 2112 A318 HL-CVCX X 0:25h
09:58 10:23 KE 2104 A318 HL-STBS X 0:25h
11:21 11:46 KE 2128 B717-200 HL-QSCX X 0:25h
12:46 13:11 KE 2114 A318 HL-CVCX X 0:25h
14:53 15:18 KE 2116 A318 HL-CVCX X 0:25h
16:40 17:04 KE 2124 B737-800 HL-QHHJ X 0:24h
18:39 19:04 KE 2106 A318 HL-STBS X 0:25h
19:52 20:17 KE 2130 B717-200 HL-QSCX X 0:25h
21:01 21:26 KE 2118 A318 HL-CVCX X 0:25h
22:24 22:49 KE 2108 A318 HL-STBS Xe7 0:25h
23:33 23:56 KE 2132 E195LR HL-DKYI Xe2 0:23h
Changbaishan (NBS)
Seoul - Incheon International (ICN) 523km
03:54 04:30 KE 1832 E195LR HL-DKYI X 0:36h
12:51 13:27 KE 1834 E195LR HL-DKYI X 0:36h
Changchun Longjia International (CGQ)
Seoul - Incheon International (ICN) 730km
00:39 01:33 KE 1842 B717-200 HL-QSCX Xe7 0:54h
05:36 06:29 KE 1850 A320 HL-JSCW Xe3 0:53h
10:32 11:26 KE 1844 B717-200 HL-SWBW Xe7 0:54h
15:00 15:53 KE 1846 A320 HL-MBHA Xe2 0:53h
20:15 21:08 KE 1848 A320 HL-QPMA Xe4 0:53h
Changsha - Huanghua International (CSX)
Seoul - Incheon International (ICN) 1609km
02:17 04:14 KE 1688 A320 HL-MYWH X 1:57h
15:26 17:23 KE 1686 A320 HL-UJVR X 1:57h
Changzhi - Wangcun (CIH)
Seoul - Incheon International (ICN) 1179km
21:50 23:15 KE 1938 A318 HL-HUAU X 1:25h
Changzhou - Benniu International (CZX)
Seoul - Incheon International (ICN) 870km
06:34 07:37 KE 1932 A318 HL-HUAU Xe3 1:03h
Chengdu - Shuangliu International (CTU)
Seoul - Incheon International (ICN) 2207km
03:31 06:11 KE 1762 A320 HL-RFLE X 2:40h
15:31 18:11 KE 1764 A320 HL-RFZW X 2:40h
21:46 00:26 KE 1766 A320 HL-PHFV X 2:40h
Da Nang International (DAD)
Seoul - Incheon International (ICN) 2984km
17:03 20:39 KE 1478 A320 HL-QRQL X 3:36h
Daegu International (TAE)
Seoul - Incheon International (ICN) 264km
00:43 01:02 KE 2174 B737-800 HL-QHHJ X 0:19h
02:30 02:49 KE 2160 A318 HL-CVCX Xe5 0:19h
04:08 04:27 KE 2162 A318 HL-CVCX Xe5 0:19h
06:19 06:38 KE 2152 A318 HL-STBS X 0:19h
08:47 09:06 KE 2168 A318 HL-XFRY X 0:19h
10:25 10:44 KE 2170 A318 HL-XFRY X 0:19h
13:20 13:39 KE 2154 A318 HL-STBS X 0:19h
15:00 15:19 KE 2156 A318 HL-STBS X 0:19h
16:37 16:56 KE 2164 A318 HL-CVCX X 0:19h
18:33 18:52 KE 2172 B737-800 HL-QHHJ X 0:19h
20:23 20:42 KE 2158 A318 HL-STBS X 0:19h
22:45 23:04 KE 2166 A318 HL-CVCX X 0:19h
Dalian - Zhoushuizi International (DLC)
Seoul - Incheon International (ICN) 461km
00:59 01:32 KE 1872 A318 HL-OHPK X 0:33h
02:53 03:25 KE 1866 B737-800 HL-BBPM X 0:32h
06:40 07:13 KE 1868 A318 HL-OHPK X 0:33h
10:31 11:04 KE 1862 A318 HL-CVCX X 0:33h
14:09 14:42 KE 1870 A318 HL-OHPK X 0:33h
18:46 19:19 KE 1864 A318 HL-CVCX X 0:33h
Dandong - Langtou (DDG)
Seoul - Incheon International (ICN) 341km
05:44 06:09 KE 1902 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:25h
16:50 17:15 KE 1904 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:25h
Daqing - Sartu (DQA)
Seoul - Incheon International (ICN) 1020km
01:41 02:55 KE 1926 A318 HL-XFRY Xe3 1:14h
Frankfurt International (FRA)
Seoul - Incheon International (ICN) 8553km
22:35 08:25 KE 602 A330-300 HL-FDSL 147 9:50h
22:35 08:25 KE 602 A330-300 HL-HNSG 25 9:50h
22:35 08:25 KE 602 A330-300 HL-OVTW 36 9:50h
Fukuoka (FUK)
Seoul - Incheon International (ICN) 564km
12:01 12:42 KE 3162 A320 HL-IBMJ X 0:41h
23:24 00:05 KE 3164 A320 HL-IBMJ X 0:41h
Fuzhou - Changle International (FOC)
Seoul - Incheon International (ICN) 1435km
02:25 04:09 KE 1814 A321neo HL-EMZZ X 1:44h
Guangzhou - Baiyun International (CAN)
Seoul - Incheon International (ICN) 2008km
00:17 02:42 KE 1724 A320 HL-DNGJ X 2:25h
05:53 08:18 KE 1726 A320 HL-HHCR X 2:25h
12:17 14:42 KE 1728 A320 HL-HHCR X 2:25h
17:53 20:18 KE 1722 A320 HL-DNGJ X 2:25h
Guilin-Liangjiang (KWL)
Seoul - Incheon International (ICN) 2067km
21:39 00:09 KE 1908 A320 HL-CRAR Xe6 2:30h
Gwangju (KWJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 263km
00:08 00:27 KE 2374 A318 HL-STBS Xe1 0:19h
03:19 03:38 KE 2352 A318 HL-IIJN Xe1 0:19h
04:57 05:16 KE 2354 A318 HL-IIJN Xe1 0:19h
06:35 06:54 KE 2356 A318 HL-IIJN X 0:19h
07:57 08:16 KE 2368 A318 HL-STBS X 0:19h
09:43 10:02 KE 2358 A318 HL-IIJN X 0:19h
11:42 12:01 KE 2370 A318 HL-STBS X 0:19h
12:51 13:10 KE 2360 A318 HL-IIJN X 0:19h
14:29 14:48 KE 2362 A318 HL-IIJN X 0:19h
16:38 16:57 KE 2372 A318 HL-STBS X 0:19h
18:37 18:56 KE 2364 A318 HL-IIJN X 0:19h
21:45 22:04 KE 2366 A318 HL-IIJN X 0:19h
Hagåtña - Antonio B. Won Pat International (GUM)
Seoul - Incheon International (ICN) 3231km
05:10 09:04 KE 3302 A320 HL-CRAR X 3:54h
14:03 17:57 KE 3304 A320 HL-CRAR X 3:54h
Haikou - Meilan International (HAK)
Seoul - Incheon International (ICN) 2492km
16:56 19:57 KE 1662 A320 HL-BRJC Xe7 3:01h
Hakodate (HKD)
Seoul - Incheon International (ICN) 1320km
09:12 10:48 KE 3122 A318 HL-PHBV X 1:36h
Hangzhou - Xiaoshan International (HGH)
Seoul - Incheon International (ICN) 979km
00:00 01:11 KE 1778 A320 HL-UJVR X 1:11h
06:57 08:08 KE 1772 A320 HL-UJVR X 1:11h
10:51 12:02 KE 1774 A320 HL-UJVR X 1:11h
20:06 21:17 KE 1776 A320 HL-UJVR X 1:11h
Hanoi - Noi Bai International (HAN)
Seoul - Incheon International (ICN) 2687km
05:00 08:15 KE 1472 A320 HL-QRQL X 3:15h
Harbin - Taiping International (HRB)
Seoul - Incheon International (ICN) 908km
05:30 06:36 KE 1802 A318 HL-PHBV Xe5 1:06h
16:03 17:09 KE 1804 A318 HL-PHBV X 1:06h
23:09 00:15 KE 1806 A318 HL-PHBV X 1:06h
Hefei-Luogang (HFE)
Seoul - Incheon International (ICN) 1050km
21:08 22:24 KE 1758 A321neo HL-AULU Xe4 1:16h
Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN)
Seoul - Incheon International (ICN) 3567km
05:00 09:18 KE 1462 A320 HL-QOUC X 4:18h
Hohhot - Baita International (HET)
Seoul - Incheon International (ICN) 1316km
19:31 21:06 KE 1648 A320 HL-XDQF X 1:35h
Hong Kong International (HKG)
Seoul - Incheon International (ICN) 2072km
01:31 04:01 KE 1716 A320 HL-LYEH X 2:30h
03:36 06:06 KE 1702 A321neo HL-QJWH X 2:30h
07:31 10:01 KE 1710 A320 HL-EGTP X 2:30h
09:36 12:06 KE 1706 A321neo HL-SUYS X 2:30h
11:40 14:03 KE 1718 A330-300 HL-EQXZ X 2:23h
13:31 16:01 KE 1712 A320 HL-EXNV X 2:30h
15:36 18:06 KE 1704 A321neo HL-QJWH X 2:30h
19:31 22:01 KE 1714 A320 HL-GUCH X 2:30h
21:36 00:06 KE 1708 A321neo HL-SUYS X 2:30h
23:35 01:58 KE 1734 A330-300 HL-SOKR 135 2:23h
23:35 01:58 KE 1734 A330-300 HL-UTDQ 246 2:23h
Honolulu - Daniel K. Inouye International (HNL)
Seoul - Incheon International (ICN) 7362km
17:10 01:38 KE 302 A330-300 HL-SOKR 6 8:28h
17:10 01:38 KE 302 A330-300 HL-UTDQ 7 8:28h
17:10 01:38 KE 302 A330-300 HL-WYEV 2 8:28h
17:10 01:38 KE 302 A330-300 HL-YNFZ 3 8:28h
Ishigaki - Painushima (ISG)
Seoul - Incheon International (ICN) 1477km
13:42 15:29 KE 3272 A318 HL-HUAU X 1:47h
Iwakuni (IWK)
Seoul - Incheon International (ICN) 640km
11:33 12:19 KE 3296 A318 HL-OHPK X 0:46h
Iwami (IWJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 572km
17:40 18:19 KE 3242 E195LR HL-GKMZ X 0:39h
Izumo (IZO)
Seoul - Incheon International (ICN) 620km
16:33 17:18 KE 3212 A318 HL-IIJN X 0:45h
Jeju International (CJU)
Seoul - Incheon International (ICN) 441km
00:11 00:44 KE 2046 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
01:28 02:00 KE 2002 A318 HL-IIJN X 0:32h
03:05 03:36 KE 2004 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
04:28 05:00 KE 2006 A318 HL-STBS X 0:32h
05:28 05:59 KE 2010 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
06:56 07:28 KE 2014 A318 HL-XFRY X 0:32h
08:02 08:33 KE 2016 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
09:07 09:38 KE 2018 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
10:36 11:07 KE 2020 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
11:42 12:13 KE 2022 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
13:10 13:41 KE 2024 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
14:17 14:48 KE 2028 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
15:44 16:15 KE 2030 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
16:57 17:29 KE 2032 A318 HL-XFRY X 0:32h
18:18 18:49 KE 2036 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
19:15 19:48 KE 2038 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
20:52 21:23 KE 2040 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
21:43 22:16 KE 2042 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
22:55 23:27 KE 2034 A318 HL-XFRY X 0:32h
Jinan - Yaoqiang International (TNA)
Seoul - Incheon International (ICN) 822km
06:05 07:03 KE 1628 B737-800 HL-QHHJ Xe1 0:58h
Kagoshima (KOJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 742km
06:23 07:17 KE 3152 A320 HL-VXLK Xe1 0:54h
17:35 18:29 KE 3154 A320 HL-IBMJ X 0:54h
Kaohsiung International (KHH)
Seoul - Incheon International (ICN) 1758km
10:37 12:44 KE 3572 A320 HL-VXLK X 2:07h
22:36 00:43 KE 3574 A320 HL-VXLK X 2:07h
Kokura Shin-Kitakyūshū (KKJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 578km
06:10 06:50 KE 3132 E195LR HL-DKYI X 0:40h
16:59 17:39 KE 3134 E195LR HL-DKYI X 0:40h
23:49 00:29 KE 3136 E195LR HL-GKMZ X 0:40h
Komatsu (KMQ)
Seoul - Incheon International (ICN) 894km
05:04 06:09 KE 3278 A320 HL-IBMJ Xe2 1:05h
Kunming - Changshui (KMG)
Seoul - Incheon International (ICN) 2616km
01:03 04:13 KE 1674 A320 HL-TGDQ X 3:10h
12:32 15:42 KE 1672 A320 HL-TGDQ X 3:10h
London - Heathrow (LHR)
Seoul - Incheon International (ICN) 8871km
21:06 07:18 KE 502 A330-300 HL-FDSL 25 10:12h
21:06 07:18 KE 502 A330-300 HL-HNSG 36 10:12h
21:06 07:18 KE 502 A330-300 HL-OVTW 47 10:12h
21:46 07:58 KE 502 A330-300 HL-HNSG 1 10:12h
Los Angeles International (LAX)
Seoul - Incheon International (ICN) 9637km
19:19 06:24 KE 322 A330-300 HL-WYEV 357 11:05h
19:19 06:24 KE 322 A330-300 HL-YNFZ 146 11:05h
Mactan - Cebu International (CEB)
Seoul - Incheon International (ICN) 3034km
00:49 04:29 KE 1322 A320 HL-BRJC X 3:40h
Manila - Ninoy Aquino International (MNL)
Seoul - Incheon International (ICN) 2612km
01:47 04:56 KE 1304 A320 HL-XDQF X 3:09h
07:25 10:34 KE 1306 A320 HL-DNGJ X 3:09h
13:25 16:34 KE 1302 A320 HL-XDQF X 3:09h
19:25 22:34 KE 1308 A320 HL-HHCR X 3:09h
Miyazaki (KMI)
Seoul - Incheon International (ICN) 772km
07:26 08:22 KE 3114 A320 HL-RWBB Xe1 0:56h
17:13 18:10 KE 3112 B717-200 HL-QSCX X 0:57h
Moscow - Sheremetyevo International (SVO)
Seoul - Incheon International (ICN) 6593km
12:05 19:40 KE 652 A330-300 HL-SOKR 247 7:35h
12:05 19:40 KE 652 A330-300 HL-UTDQ 135 7:35h
Muan International (MWX)
Seoul - Incheon International (ICN) 276km
00:39 00:59 KE 2202 SSJ100-95B HL-AJTU Xe5 0:20h
03:49 04:09 KE 2204 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
06:59 07:19 KE 2206 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
08:39 08:59 KE 2208 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
11:49 12:09 KE 2210 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
14:59 15:19 KE 2212 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
16:39 16:59 KE 2214 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
19:49 20:09 KE 2216 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
22:59 23:19 KE 2218 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
Mumbai - Chhatrapati Shivaji International (BOM)
Seoul - Incheon International (ICN) 5554km
16:20 23:02 KE 1492 A321neo HL-EMZZ X 6:42h
Nagasaki (NGS)
Seoul - Incheon International (ICN) 597km
01:37 02:18 KE 3106 E195LR HL-DKYI X 0:41h
05:25 06:09 KE 3102 B717-200 HL-QSCX X 0:44h
13:10 13:54 KE 3104 B717-200 HL-SWBW X 0:44h
19:20 20:01 KE 3108 E195LR HL-DKYI X 0:41h
23:31 00:14 KE 3110 A321neo HL-AIZZ X 0:43h
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO)
Seoul - Incheon International (ICN) 974km
02:10 03:21 KE 3044 A320 HL-JSCW X 1:11h
08:42 09:53 KE 3042 A320 HL-IBMJ X 1:11h
13:32 14:43 KE 3046 A320 HL-JSCW X 1:11h
19:35 20:46 KE 3048 A318 HL-PHBV X 1:11h
Naha (OKA)
Seoul - Incheon International (ICN) 1260km
09:27 10:58 KE 3182 A320 HL-JSCW X 1:31h
13:32 15:03 KE 3186 A318 HL-XFRY X 1:31h
22:06 23:37 KE 3184 A320 HL-JSCW X 1:31h
Nanchang - Changbei International (KHN)
Seoul - Incheon International (ICN) 1423km
12:23 14:06 KE 1642 A320 HL-QOUC X 1:43h
21:25 23:08 KE 1644 A320 HL-QOUC X 1:43h
Nanjing - Lukou International (NKG)
Seoul - Incheon International (ICN) 943km
03:06 04:14 KE 1654 A320 HL-PHFV Xe4 1:08h
07:36 08:44 KE 1652 A320 HL-XDQF Xe3 1:08h
16:25 17:33 KE 1656 A320 HL-PHFV X 1:08h
21:44 22:52 KE 1658 A320 HL-RWBB X 1:08h
New Delhi - Indira Gandhi International (DEL)
Seoul - Incheon International (ICN) 4658km
05:40 11:18 KE 1484 A320 HL-RFZW X 5:38h
17:40 23:18 KE 1482 A320 HL-RFLE X 5:38h
Niigata (KIJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 1116km
11:07 12:24 KE 3262 E195LR HL-GKMZ Xe4 1:17h
Ningbo - Lishe International (NGB)
Seoul - Incheon International (ICN) 968km
18:07 19:17 KE 1682 A320 HL-VXLK X 1:10h
Ōita (OIT)
Seoul - Incheon International (ICN) 653km
09:00 09:47 KE 3286 A318 HL-OHPK X 0:47h
18:56 19:43 KE 3288 A318 HL-OHPK X 0:47h
Okayama (OKJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 731km
14:42 15:35 KE 3292 A320 HL-VXLK X 0:53h
Osaka - Kansai International (KIX)
Seoul - Incheon International (ICN) 861km
03:10 04:14 KE 3056 B717-200 HL-SWBW X 1:04h
06:48 07:50 KE 3062 A320 HL-TGDQ Xe6 1:02h
08:35 09:39 KE 3052 B717-200 HL-QSCX X 1:04h
14:12 15:16 KE 3054 B717-200 HL-QSCX X 1:04h
18:18 19:20 KE 3060 A320 HL-GZVF Xe3 1:02h
22:07 23:09 KE 3058 A318 HL-OHPK X 1:02h
Osaka International (ITM)
Seoul - Incheon International (ICN) 861km
23:52 00:53 KE 3078 B737-800 HL-BBPM Xe4 1:01h
Paris - Charles de Gaulle (CDG)
Seoul - Incheon International (ICN) 8937km
08:25 18:41 KE 622 A330-300 HL-SOKR 135 10:16h
08:25 18:41 KE 622 A330-300 HL-UTDQ 246 10:16h
Pohang (KPO)
Seoul - Incheon International (ICN) 312km
02:31 02:54 KE 2272 SSJ100-95B HL-FSPP Xe5 0:23h
07:31 07:54 KE 2274 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
11:01 11:24 KE 2276 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
14:31 14:54 KE 2278 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
19:31 19:54 KE 2280 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
23:01 23:24 KE 2282 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
Pyongyang-Sunan (FNJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 207km
01:43 01:57 KE 2914 E195LR HL-GKMZ X 0:14h
04:09 04:24 KE 2902 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:15h
08:09 08:24 KE 2906 A318 HL-IIJN X 0:15h
11:17 11:32 KE 2908 A318 HL-IIJN X 0:15h
13:38 13:52 KE 2916 E195LR HL-GKMZ X 0:14h
16:09 16:24 KE 2904 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:15h
20:11 20:26 KE 2910 A318 HL-IIJN X 0:15h
23:19 23:34 KE 2912 A318 HL-IIJN X 0:15h
Qingdao - Liuting International (TAO)
Seoul - Incheon International (ICN) 557km
02:12 02:52 KE 1614 A320 HL-IBMJ X 0:40h
08:45 09:23 KE 1612 E195LR HL-DKYI X 0:38h
14:49 15:29 KE 1616 A320 HL-IBMJ X 0:40h
20:36 21:16 KE 1618 A320 HL-IBMJ X 0:40h
Qiqihar - Sanjiazi (NDG)
Seoul - Incheon International (ICN) 1107km
22:07 23:27 KE 1922 SSJ100-95B HL-XJOG Xe5 1:20h
Quanzhou Jinjiang (JJN)
Seoul - Incheon International (ICN) 1596km
12:48 14:44 KE 1792 A320 HL-MYWH Xe3 1:56h
Sacheon (HIN)
Seoul - Incheon International (ICN) 302km
00:46 01:08 KE 2252 SSJ100-95B HL-FSPP Xe5 0:22h
05:46 06:08 KE 2254 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
09:16 09:38 KE 2256 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
12:46 13:08 KE 2258 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
17:46 18:08 KE 2260 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
21:16 21:38 KE 2262 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
Saga (HSG)
Seoul - Incheon International (ICN) 595km
05:47 06:28 KE 3248 E195LR HL-GKMZ X 0:41h
San Francisco International (SFO)
Seoul - Incheon International (ICN) 9096km
19:19 05:46 KE 342 A330-300 HL-WYEV 146 10:27h
19:19 05:46 KE 342 A330-300 HL-YNFZ 257 10:27h
Sanya - Phoenix International (SYX)
Seoul - Incheon International (ICN) 2704km
09:12 12:28 KE 1602 A320 HL-BRJC X 3:16h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS)
Seoul - Incheon International (ICN) 1423km
12:11 13:54 KE 3098 A321neo HL-AIZZ X 1:43h
Sendai-Miyagi (SDJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 1273km
11:04 12:36 KE 3142 A320 HL-RWBB X 1:32h
18:32 20:04 KE 3144 A321neo HL-ZZHA X 1:32h
Seoul - Incheon International (ICN)
Akita (AXT) 1221km
16:10 17:38 KE 3281 A318 HL-HUAU X 1:28h
Amami (ASJ) 1051km
18:10 19:26 KE 3237 A318 HL-XFRY X 1:16h
Anshan - Teng'ao (AOG) 510km
21:28 22:05 KE 1917 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:37h
Aomori (AOJ) 1477km
16:28 18:15 KE 3217 A320 HL-TGDQ X 1:47h
Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) 3673km
03:05 07:31 KE 1421 A320 HL-MBHA X 4:26h
08:20 12:46 KE 1423 A320 HL-QPMA X 4:26h
16:40 21:06 KE 1425 A320 HL-MBHA X 4:26h
21:55 02:21 KE 1427 A320 HL-QPMA X 4:26h
Beijing - Capital International (PEK) 904km
01:05 02:10 KE 1551 A321neo HL-AIZZ Xe3 1:05h
05:00 06:05 KE 1553 A321neo HL-AAMR X 1:05h
06:50 07:55 KE 1555 A321neo HL-AULU X 1:05h
08:55 10:00 KE 1557 A321neo HL-AAMR X 1:05h
12:50 13:55 KE 1559 A321neo HL-AAMR X 1:05h
14:45 15:50 KE 1561 A321neo HL-AIZZ X 1:05h
16:45 17:50 KE 1563 A321neo HL-AAMR X 1:05h
20:40 21:45 KE 1565 A321neo HL-AAMR X 1:05h
Beijing - Daxing (PKX) 903km
02:13 03:18 KE 1591 A318 HL-OHPK Xe6 1:05h
11:20 12:25 KE 1593 A320 HL-DNGJ Xe5 1:05h
23:20 00:25 KE 1595 A320 HL-HHCR Xe3 1:05h
Busan - Gimhae International (PUS) 339km
01:08 01:33 KE 2101 A318 HL-STBS X 0:25h
02:15 02:40 KE 2125 B717-200 HL-QSCX X 0:25h
03:36 04:01 KE 2121 A318 HL-XFRY X 0:25h
05:08 05:33 KE 2109 A318 HL-CVCX X 0:25h
07:15 07:40 KE 2111 A318 HL-CVCX X 0:25h
08:57 09:22 KE 2103 A318 HL-STBS X 0:25h
10:20 10:45 KE 2127 B717-200 HL-QSCX X 0:25h
11:45 12:10 KE 2113 A318 HL-CVCX X 0:25h
13:52 14:17 KE 2115 A318 HL-CVCX X 0:25h
15:35 15:59 KE 2123 B737-800 HL-QHHJ X 0:24h
17:38 18:03 KE 2105 A318 HL-STBS X 0:25h
18:51 19:16 KE 2129 B717-200 HL-QSCX X 0:25h
20:00 20:25 KE 2117 A318 HL-CVCX X 0:25h
21:23 21:48 KE 2107 A318 HL-STBS Xe7 0:25h
22:34 22:57 KE 2131 E195LR HL-DKYI Xe2 0:23h
23:45 00:10 KE 2119 A318 HL-CVCX X 0:25h
Changbaishan (NBS) 523km
02:59 03:35 KE 1831 E195LR HL-DKYI X 0:36h
11:56 12:32 KE 1833 E195LR HL-DKYI X 0:36h
Changchun Longjia International (CGQ) 730km
04:07 05:00 KE 1849 A320 HL-JSCW Xe3 0:53h
09:04 09:58 KE 1843 B717-200 HL-SWBW Xe7 0:54h
13:30 14:23 KE 1845 A320 HL-MBHA Xe2 0:53h
18:45 19:38 KE 1847 A320 HL-QPMA Xe4 0:53h
23:11 00:05 KE 1841 B717-200 HL-QSCX Xe6 0:54h
Changsha - Huanghua International (CSX) 1609km
12:48 14:45 KE 1685 A320 HL-UJVR X 1:57h
23:39 01:36 KE 1687 A320 HL-MYWH X 1:57h
Changzhi - Wangcun (CIH) 1179km
20:06 21:31 KE 1937 A318 HL-HUAU X 1:25h
Changzhou - Benniu International (CZX) 870km
05:05 06:08 KE 1931 A318 HL-HUAU Xe3 1:03h
Chengdu - Shuangliu International (CTU) 2207km
00:05 02:45 KE 1761 A320 HL-RFLE X 2:40h
12:05 14:45 KE 1763 A320 HL-RFZW X 2:40h
18:20 21:00 KE 1765 A320 HL-PHFV X 2:40h
Da Nang International (DAD) 2984km
12:51 16:27 KE 1477 A320 HL-QRQL X 3:36h
Daegu International (TAE) 264km
00:00 00:19 KE 2173 B737-800 HL-QHHJ X 0:19h
01:52 02:11 KE 2159 A318 HL-CVCX Xe5 0:19h
03:30 03:49 KE 2161 A318 HL-CVCX Xe5 0:19h
05:41 06:00 KE 2151 A318 HL-STBS X 0:19h
08:09 08:28 KE 2167 A318 HL-XFRY X 0:19h
09:47 10:06 KE 2169 A318 HL-XFRY X 0:19h
12:42 13:01 KE 2153 A318 HL-STBS X 0:19h
14:20 14:39 KE 2155 A318 HL-STBS X 0:19h
15:59 16:18 KE 2163 A318 HL-CVCX X 0:19h
17:50 18:09 KE 2171 B737-800 HL-QHHJ X 0:19h
19:45 20:04 KE 2157 A318 HL-STBS X 0:19h
22:07 22:26 KE 2165 A318 HL-CVCX X 0:19h
Dalian - Zhoushuizi International (DLC) 461km
01:40 02:12 KE 1865 B737-800 HL-BBPM X 0:32h
05:30 06:03 KE 1867 A318 HL-OHPK X 0:33h
09:22 09:55 KE 1861 A318 HL-CVCX X 0:33h
13:00 13:33 KE 1869 A318 HL-OHPK X 0:33h
17:37 18:10 KE 1863 A318 HL-CVCX X 0:33h
23:50 00:23 KE 1871 A318 HL-OHPK X 0:33h
Dandong - Langtou (DDG) 341km
05:00 05:25 KE 1901 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:25h
16:06 16:31 KE 1903 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:25h
Daqing - Sartu (DQA) 1020km
00:08 01:22 KE 1925 A318 HL-XFRY Xe3 1:14h
Frankfurt International (FRA) 8553km
11:30 21:20 KE 601 A330-300 HL-FDSL 147 9:50h
11:30 21:20 KE 601 A330-300 HL-HNSG 25 9:50h
11:30 21:20 KE 601 A330-300 HL-OVTW 36 9:50h
Fukuoka (FUK) 564km
10:39 11:20 KE 3161 A320 HL-IBMJ X 0:41h
22:02 22:43 KE 3163 A320 HL-IBMJ X 0:41h
Fuzhou - Changle International (FOC) 1435km
23:55 01:39 KE 1813 A321neo HL-EMZZ X 1:44h
Guangzhou - Baiyun International (CAN) 2008km
02:42 05:07 KE 1725 A320 HL-HHCR X 2:25h
09:06 11:31 KE 1727 A320 HL-HHCR X 2:25h
14:42 17:07 KE 1721 A320 HL-DNGJ X 2:25h
21:06 23:31 KE 1723 A320 HL-DNGJ X 2:25h
Guilin-Liangjiang (KWL) 2067km
18:43 21:13 KE 1907 A320 HL-CRAR Xe6 2:30h
Gwangju (KWJ) 263km
02:41 03:00 KE 2351 A318 HL-IIJN Xe1 0:19h
04:19 04:38 KE 2353 A318 HL-IIJN Xe1 0:19h
05:57 06:16 KE 2355 A318 HL-IIJN X 0:19h
07:19 07:38 KE 2367 A318 HL-STBS X 0:19h
09:05 09:24 KE 2357 A318 HL-IIJN X 0:19h
11:04 11:23 KE 2369 A318 HL-STBS X 0:19h
12:13 12:32 KE 2359 A318 HL-IIJN X 0:19h
13:51 14:10 KE 2361 A318 HL-IIJN X 0:19h
16:00 16:19 KE 2371 A318 HL-STBS X 0:19h
17:59 18:18 KE 2363 A318 HL-IIJN X 0:19h
21:07 21:26 KE 2365 A318 HL-IIJN X 0:19h
23:30 23:49 KE 2373 A318 HL-STBS Xe7 0:19h
Hagåtña - Antonio B. Won Pat International (GUM) 3231km
00:55 04:49 KE 3301 A320 HL-CRAR X 3:54h
09:50 13:44 KE 3303 A320 HL-CRAR X 3:54h
Haikou - Meilan International (HAK) 2492km
13:14 16:15 KE 1661 A320 HL-BRJC Xe7 3:01h
Hakodate (HKD) 1320km
07:17 08:53 KE 3121 A318 HL-PHBV X 1:36h
Hangzhou - Xiaoshan International (HGH) 979km
05:00 06:11 KE 1771 A320 HL-UJVR X 1:11h
08:54 10:05 KE 1773 A320 HL-UJVR X 1:11h
18:09 19:20 KE 1775 A320 HL-UJVR X 1:11h
22:03 23:14 KE 1777 A320 HL-UJVR X 1:11h
Hanoi - Noi Bai International (HAN) 2687km
00:59 04:14 KE 1471 A320 HL-QRQL X 3:15h
Harbin - Taiping International (HRB) 908km
03:48 04:54 KE 1801 A318 HL-PHBV Xe5 1:06h
14:21 15:27 KE 1803 A318 HL-PHBV X 1:06h
21:27 22:33 KE 1805 A318 HL-PHBV X 1:06h
Hefei-Luogang (HFE) 1050km
19:11 20:27 KE 1757 A321neo HL-AULU Xe4 1:16h
Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) 3567km
23:54 04:12 KE 1461 A320 HL-QOUC X 4:18h
Hohhot - Baita International (HET) 1316km
17:20 18:55 KE 1647 A320 HL-XDQF X 1:35h
Hong Kong International (HKG) 2072km
00:15 02:45 KE 1701 A321neo HL-QJWH X 2:30h
04:15 06:45 KE 1709 A320 HL-EGTP X 2:30h
06:15 08:45 KE 1705 A321neo HL-SUYS X 2:30h
08:00 10:23 KE 1717 A330-300 HL-EQXZ X 2:23h
10:15 12:45 KE 1711 A320 HL-EXNV X 2:30h
12:15 14:45 KE 1703 A321neo HL-QJWH X 2:30h
16:15 18:45 KE 1713 A320 HL-GUCH X 2:30h
18:15 20:45 KE 1707 A321neo HL-SUYS X 2:30h
19:55 22:18 KE 1733 A330-300 HL-SOKR 135 2:23h
19:55 22:18 KE 1733 A330-300 HL-UTDQ 246 2:23h
22:15 00:45 KE 1715 A320 HL-LYEH X 2:30h
Honolulu - Daniel K. Inouye International (HNL) 7362km
07:30 15:58 KE 301 A330-300 HL-SOKR 6 8:28h
07:30 15:58 KE 301 A330-300 HL-UTDQ 7 8:28h
07:30 15:58 KE 301 A330-300 HL-WYEV 2 8:28h
07:30 15:58 KE 301 A330-300 HL-YNFZ 3 8:28h
Ishigaki - Painushima (ISG) 1477km
11:36 13:23 KE 3271 A318 HL-HUAU X 1:47h
Iwakuni (IWK) 640km
10:28 11:14 KE 3295 A318 HL-OHPK X 0:46h
Iwami (IWJ) 572km
16:42 17:21 KE 3241 E195LR HL-GKMZ X 0:39h
Izumo (IZO) 620km
15:29 16:14 KE 3211 A318 HL-IIJN X 0:45h
Jeju International (CJU) 441km
00:15 00:47 KE 2001 A318 HL-IIJN X 0:32h
01:48 02:19 KE 2003 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
03:15 03:47 KE 2005 A318 HL-STBS X 0:32h
04:11 04:42 KE 2009 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
05:43 06:15 KE 2013 A318 HL-XFRY X 0:32h
06:45 07:16 KE 2015 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
07:50 08:21 KE 2017 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
09:19 09:50 KE 2019 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
10:25 10:56 KE 2021 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
11:53 12:24 KE 2023 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
13:00 13:31 KE 2027 B737-800 HL-QHHJ X 0:31h
14:27 14:58 KE 2029 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
15:44 16:16 KE 2031 A318 HL-XFRY X 0:32h
17:01 17:32 KE 2035 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
18:01 18:34 KE 2037 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
19:35 20:06 KE 2039 B737-800 HL-BBPM X 0:31h
20:29 21:02 KE 2041 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
21:42 22:14 KE 2033 A318 HL-XFRY X 0:32h
22:57 23:30 KE 2045 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
Jinan - Yaoqiang International (TNA) 822km
04:25 05:23 KE 1627 B737-800 HL-QHHJ Xe1 0:58h
Kagoshima (KOJ) 742km
05:03 05:57 KE 3151 A320 HL-VXLK Xe1 0:54h
16:15 17:09 KE 3153 A320 HL-IBMJ X 0:54h
Kaohsiung International (KHH) 1758km
08:04 10:11 KE 3571 A320 HL-VXLK X 2:07h
20:03 22:10 KE 3573 A320 HL-VXLK X 2:07h
Kokura Shin-Kitakyūshū (KKJ) 578km
05:11 05:51 KE 3131 E195LR HL-DKYI X 0:40h
16:00 16:40 KE 3133 E195LR HL-DKYI X 0:40h
22:50 23:30 KE 3135 E195LR HL-GKMZ X 0:40h
Komatsu (KMQ) 894km
03:40 04:45 KE 3277 A320 HL-IBMJ Xe2 1:05h
Kunming - Changshui (KMG) 2616km
08:36 11:46 KE 1671 A320 HL-TGDQ X 3:10h
21:07 00:17 KE 1673 A320 HL-TGDQ X 3:10h
London - Heathrow (LHR) 8871km
09:40 19:52 KE 501 A330-300 HL-FDSL 25 10:12h
09:40 19:52 KE 501 A330-300 HL-HNSG 36 10:12h
09:40 19:52 KE 501 A330-300 HL-OVTW 47 10:12h
10:20 20:32 KE 501 A330-300 HL-HNSG 1 10:12h
Los Angeles International (LAX) 9637km
07:00 18:05 KE 321 A330-300 HL-WYEV 357 11:05h
07:00 18:05 KE 321 A330-300 HL-YNFZ 146 11:05h
Mactan - Cebu International (CEB) 3034km
20:43 00:23 KE 1321 A320 HL-BRJC X 3:40h
Manila - Ninoy Aquino International (MNL) 2612km
03:30 06:39 KE 1305 A320 HL-DNGJ X 3:09h
09:30 12:39 KE 1301 A320 HL-XDQF X 3:09h
15:30 18:39 KE 1307 A320 HL-HHCR X 3:09h
21:52 01:01 KE 1303 A320 HL-XDQF X 3:09h
Miyazaki (KMI) 772km
06:06 07:02 KE 3113 A320 HL-RWBB Xe1 0:56h
15:57 16:54 KE 3111 B717-200 HL-QSCX X 0:57h
Moscow - Sheremetyevo International (SVO) 6593km
03:15 10:50 KE 651 A330-300 HL-SOKR 247 7:35h
03:15 10:50 KE 651 A330-300 HL-UTDQ 135 7:35h
Muan International (MWX) 276km
00:00 00:20 KE 2201 SSJ100-95B HL-AJTU Xe5 0:20h
03:10 03:30 KE 2203 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
06:20 06:40 KE 2205 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
08:00 08:20 KE 2207 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
11:10 11:30 KE 2209 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
14:20 14:40 KE 2211 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
16:00 16:20 KE 2213 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
19:10 19:30 KE 2215 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
22:20 22:40 KE 2217 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:20h
Mumbai - Chhatrapati Shivaji International (BOM) 5554km
08:45 15:27 KE 1491 A321neo HL-EMZZ X 6:42h
Nagasaki (NGS) 597km
00:37 01:18 KE 3105 E195LR HL-DKYI X 0:41h
04:22 05:06 KE 3101 B717-200 HL-QSCX X 0:44h
12:07 12:51 KE 3103 B717-200 HL-SWBW X 0:44h
18:20 19:01 KE 3107 E195LR HL-DKYI X 0:41h
22:22 23:05 KE 3109 A321neo HL-AIZZ X 0:43h
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 974km
00:23 01:34 KE 3043 A320 HL-JSCW X 1:11h
06:55 08:06 KE 3041 A320 HL-IBMJ X 1:11h
11:45 12:56 KE 3045 A320 HL-JSCW X 1:11h
17:50 19:01 KE 3047 A318 HL-PHBV X 1:11h
Naha (OKA) 1260km
07:15 08:46 KE 3181 A320 HL-JSCW X 1:31h
11:25 12:56 KE 3185 A318 HL-XFRY X 1:31h
19:54 21:25 KE 3183 A320 HL-JSCW X 1:31h
Nanchang - Changbei International (KHN) 1423km
10:04 11:47 KE 1641 A320 HL-QOUC X 1:43h
19:06 20:49 KE 1643 A320 HL-QOUC X 1:43h
Nanjing - Lukou International (NKG) 943km
01:12 02:20 KE 1653 A320 HL-PHFV Xe4 1:08h
05:42 06:50 KE 1651 A320 HL-XDQF Xe3 1:08h
14:31 15:39 KE 1655 A320 HL-PHFV X 1:08h
19:50 20:58 KE 1657 A320 HL-RWBB X 1:08h
New Delhi - Indira Gandhi International (DEL) 4658km
11:15 16:53 KE 1481 A320 HL-RFLE X 5:38h
23:15 04:53 KE 1483 A320 HL-RFZW X 5:38h
Niigata (KIJ) 1116km
09:31 10:48 KE 3261 E195LR HL-GKMZ Xe4 1:17h
Ningbo - Lishe International (NGB) 968km
16:21 17:31 KE 1681 A320 HL-VXLK X 1:10h
Ōita (OIT) 653km
07:54 08:41 KE 3285 A318 HL-OHPK X 0:47h
17:50 18:37 KE 3287 A318 HL-OHPK X 0:47h
Okayama (OKJ) 731km
13:30 14:23 KE 3291 A320 HL-VXLK X 0:53h
Osaka - Kansai International (KIX) 861km
01:25 02:29 KE 3055 B717-200 HL-SWBW X 1:04h
05:00 06:02 KE 3061 A320 HL-TGDQ Xe6 1:02h
06:50 07:54 KE 3051 B717-200 HL-QSCX X 1:04h
12:27 13:31 KE 3053 B717-200 HL-QSCX X 1:04h
16:30 17:32 KE 3059 A320 HL-GZVF Xe3 1:02h
20:24 21:26 KE 3057 A318 HL-OHPK X 1:02h
Osaka International (ITM) 861km
22:10 23:11 KE 3077 B737-800 HL-BBPM Xe4 1:01h
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 8937km
20:55 07:11 KE 621 A330-300 HL-SOKR 247 10:16h
20:55 07:11 KE 621 A330-300 HL-UTDQ 135 10:16h
Pohang (KPO) 312km
01:49 02:12 KE 2271 SSJ100-95B HL-FSPP Xe5 0:23h
06:49 07:12 KE 2273 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
10:19 10:42 KE 2275 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
13:49 14:12 KE 2277 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
18:49 19:12 KE 2279 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
22:19 22:42 KE 2281 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:23h
Pyongyang-Sunan (FNJ) 207km
01:10 01:24 KE 2913 E195LR HL-GKMZ X 0:14h
03:35 03:50 KE 2901 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:15h
07:35 07:50 KE 2905 A318 HL-IIJN X 0:15h
10:43 10:58 KE 2907 A318 HL-IIJN X 0:15h
13:05 13:19 KE 2915 E195LR HL-GKMZ X 0:14h
15:35 15:50 KE 2903 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:15h
19:37 19:52 KE 2909 A318 HL-IIJN X 0:15h
22:45 23:00 KE 2911 A318 HL-IIJN X 0:15h
Qingdao - Liuting International (TAO) 557km
00:51 01:31 KE 1613 A320 HL-IBMJ X 0:40h
07:31 08:09 KE 1611 E195LR HL-DKYI X 0:38h
13:28 14:08 KE 1615 A320 HL-IBMJ X 0:40h
19:15 19:55 KE 1617 A320 HL-IBMJ X 0:40h
Qiqihar - Sanjiazi (NDG) 1107km
20:28 21:48 KE 1921 SSJ100-95B HL-XJOG Xe5 1:20h
Quanzhou Jinjiang (JJN) 1596km
10:26 12:22 KE 1791 A320 HL-MYWH Xe3 1:56h
Sacheon (HIN) 302km
00:05 00:27 KE 2251 SSJ100-95B HL-FSPP Xe5 0:22h
05:05 05:27 KE 2253 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
08:35 08:57 KE 2255 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
12:05 12:27 KE 2257 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
17:05 17:27 KE 2259 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
20:35 20:57 KE 2261 SSJ100-95B HL-FSPP X 0:22h
Saga (HSG) 595km
04:47 05:28 KE 3247 E195LR HL-GKMZ X 0:41h
San Francisco International (SFO) 9096km
07:38 18:05 KE 341 A330-300 HL-WYEV 146 10:27h
07:38 18:05 KE 341 A330-300 HL-YNFZ 257 10:27h
Sanya - Phoenix International (SYX) 2704km
05:15 08:31 KE 1601 A320 HL-BRJC X 3:16h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 1423km
09:44 11:27 KE 3097 A321neo HL-AIZZ X 1:43h
Sendai-Miyagi (SDJ) 1273km
09:08 10:40 KE 3141 A320 HL-RWBB X 1:32h
16:26 17:58 KE 3143 A321neo HL-ZZHA X 1:32h
Shanghai - Hongqiao International (SHA) 841km
01:29 02:30 KE 1543 A320 HL-VXLK X 1:01h
21:25 22:26 KE 1541 A320 HL-QRQL Xe2 1:01h
Shanghai - Pudong International (PVG) 823km
00:40 01:40 KE 1501 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
03:00 04:00 KE 1503 A321neo HL-AULU X 1:00h
05:00 06:00 KE 1505 A321neo HL-EMZZ Xe2 1:00h
09:00 10:00 KE 1509 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
10:45 11:45 KE 1511 A321neo HL-AULU X 1:00h
12:44 13:44 KE 1513 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
14:35 15:36 KE 1511 B717-200 HL-SWBW X 1:01h
18:40 19:40 KE 1519 A321neo HL-AIZZ X 1:00h
20:55 21:55 KE 1521 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
23:15 00:15 KE 1523 A321neo HL-AULU X 1:00h
Shenyang - Taoxian International (SHE) 530km
05:00 05:38 KE 1851 A320 HL-MYWH X 0:38h
07:43 08:21 KE 1853 A320 HL-MYWH X 0:38h
15:30 16:08 KE 1855 A320 HL-MYWH X 0:38h
18:13 18:51 KE 1857 A320 HL-MYWH X 0:38h
20:56 21:34 KE 1859 A320 HL-MYWH X 0:38h
Shenzhen - Bao'an International (SZX) 2047km
13:22 15:50 KE 1741 A320 HL-RWBB X 2:28h
23:38 02:06 KE 1743 A320 HL-RWBB X 2:28h
Shijiazhuang Zhengding International (SJW) 1036km
09:01 10:16 KE 1941 A320 HL-QRQL X 1:15h
Singapore - Changi (SIN) 4633km
03:31 09:07 KE 1401 A320 HL-GUCH X 5:36h
09:31 15:07 KE 1403 A320 HL-LYEH X 5:36h
15:31 21:07 KE 1405 A320 HL-EGTP X 5:36h
21:31 03:07 KE 1407 A320 HL-EXNV X 5:36h
Sukagawa - Fukushima (FKS) 1236km
19:00 20:25 KE 3267 E195LR HL-GKMZ X 1:25h
Sydney - Kingsford Smith (SYD) 8352km
08:35 18:11 KE 101 A330-300 HL-FDSL 36 9:36h
08:35 18:11 KE 101 A330-300 HL-HNSG 47 9:36h
08:35 18:11 KE 101 A330-300 HL-OVTW 125 9:36h
Tada U-Mandalay (MDL) 3410km
01:36 05:43 KE 1391 A320 HL-GZVF X 4:07h
Taipei - Songshan (TSA) 1456km
04:47 06:33 KE 3541 A320 HL-LYEH Xe7 1:46h
10:47 12:33 KE 3543 A320 HL-EGTP Xe5 1:46h
16:47 18:33 KE 3545 A320 HL-EXNV Xe4 1:46h
22:47 00:33 KE 3547 A320 HL-GUCH Xe1 1:46h
Taipei - Taiwan Taoyuan International (TPE) 1465km
01:00 02:46 KE 3507 A321neo HL-SUYS Xe4 1:46h
04:38 06:24 KE 3511 A321neo HL-ZNPW X 1:46h
07:00 08:46 KE 3501 A321neo HL-QJWH X 1:46h
13:00 14:46 KE 3509 A321neo HL-SUYS X 1:46h
15:30 17:11 KE 3503 A330-300 HL-EQXZ X 1:41h
19:00 20:46 KE 3505 A321neo HL-QJWH Xe2 1:46h
Taiyuan - Wusu International (TYN) 1218km
06:57 08:25 KE 1781 A320 HL-RFLE Xe4 1:28h
18:57 20:25 KE 1783 A320 HL-RFZW Xe6 1:28h
Takamatsu (TAK) 773km
00:56 01:52 KE 3221 A318 HL-PHBV X 0:56h
11:29 12:25 KE 3223 A318 HL-PHBV X 0:56h
Tokyo - Haneda (HND) 1210km
00:00 01:28 KE 3007 A321neo HL-ZNPW Xe6 1:28h
02:40 04:03 KE 3003 A330-300 HL-EQXZ X 1:23h
06:15 07:38 KE 3011 A330-300 HL-FDSL 47 1:23h
06:15 07:38 KE 3011 A330-300 HL-HNSG 5 1:23h
06:15 07:38 KE 3011 A330-300 HL-OVTW 6 1:23h
14:36 16:04 KE 3009 A321neo HL-ZNPW X 1:28h
19:38 21:03 KE 3001 B737-800 HL-QHHJ X 1:25h
21:20 22:43 KE 3005 A330-300 HL-EQXZ Xe4 1:23h
Tokyo - Narita (NRT) 1258km
05:00 06:31 KE 3085 A321neo HL-AIZZ X 1:31h
09:52 11:23 KE 3087 A321neo HL-ZNPW X 1:31h
14:27 15:58 KE 3091 A321neo HL-AULU X 1:31h
19:15 20:46 KE 3089 A321neo HL-ZNPW X 1:31h
Toyama (TOY) 958km
08:18 09:27 KE 3231 A318 HL-HUAU X 1:09h
Tsushima (TSJ) 439km
05:32 06:04 KE 3201 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:32h
13:00 13:32 KE 3203 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:32h
Ube-Yamaguchi (UBJ) 588km
07:09 07:50 KE 3253 E195LR HL-GKMZ X 0:41h
15:23 16:06 KE 3255 A318 HL-OHPK X 0:43h
Ulsan (USN) 333km
00:08 00:32 KE 2321 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
01:56 02:20 KE 2323 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
03:44 04:08 KE 2325 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
07:36 08:00 KE 2327 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
09:24 09:48 KE 2329 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
11:12 11:36 KE 2331 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
15:04 15:28 KE 2333 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
16:52 17:16 KE 2335 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
18:40 19:04 KE 2337 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
Ürümqi - Diwopu International (URC) 3335km
05:00 09:02 KE 1895 A320 HL-PHFV X 4:02h
Weihai - Dashuibo (WEH) 375km
04:55 05:23 KE 1821 B717-200 HL-SWBW X 0:28h
10:04 10:30 KE 1823 E195LR HL-DKYI X 0:26h
14:08 14:34 KE 1825 E195LR HL-DKYI X 0:26h
20:42 21:08 KE 1827 E195LR HL-DKYI Xe2 0:26h
Wenzhou - Longwan International (WNZ) 1186km
00:35 02:01 KE 1633 A321neo HL-AAMR Xe2 1:26h
14:52 16:18 KE 1631 A320 HL-QOUC Xe2 1:26h
Wladiwostok (VVO) 817km
01:57 02:56 KE 1995 A320 HL-UJVR Xe4 0:59h
Xiamen - Gaoqi International (XMN) 1642km
11:00 12:59 KE 1621 A320 HL-GZVF X 1:59h
20:06 22:05 KE 1623 A320 HL-GZVF X 1:59h
Yangyang International (YNY) 206km
01:40 01:55 KE 2231 SSJ100-95B HL-AJTU Xe5 0:15h
04:50 05:05 KE 2233 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
09:40 09:55 KE 2235 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
12:50 13:05 KE 2237 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
17:40 17:55 KE 2239 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
20:50 21:05 KE 2241 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
Yantai Laishan International (YNT) 449km
02:38 03:09 KE 1885 E195LR HL-GKMZ X 0:31h
06:51 07:24 KE 1883 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
14:33 15:04 KE 1887 E195LR HL-GKMZ X 0:31h
20:58 21:31 KE 1881 B717-200 HL-QSCX X 0:33h
Yeosu (RSU) 311km
01:28 01:51 KE 2291 SSJ100-95B HL-LZQN Xe5 0:23h
03:14 03:37 KE 2293 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
06:50 07:13 KE 2295 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
08:36 08:59 KE 2297 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
12:34 12:57 KE 2299 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
14:20 14:43 KE 2301 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
17:56 18:19 KE 2303 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
19:42 20:05 KE 2305 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
23:42 00:05 KE 2307 SSJ100-95B HL-LZQN Xe4 0:23h
Yingkou - Lanqi (YKH) 492km
10:22 10:58 KE 1911 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:36h
Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) 1697km
23:56 01:59 KE 1991 A318 HL-HUAU X 2:03h
Zhengzhou - Xinzheng (CGO) 1181km
04:22 05:48 KE 1697 A321neo HL-ZZHA Xe4 1:26h
15:30 16:56 KE 1695 A320 HL-JSCW X 1:26h
Shanghai - Hongqiao International (SHA)
Seoul - Incheon International (ICN) 841km
03:16 04:17 KE 1544 A320 HL-VXLK X 1:01h
23:12 00:13 KE 1542 A320 HL-QRQL Xe2 1:01h
Shanghai - Pudong International (PVG)
Seoul - Incheon International (ICN) 823km
01:06 02:06 KE 1524 A321neo HL-AULU X 1:00h
02:31 03:31 KE 1502 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
04:51 05:51 KE 1504 A321neo HL-AULU X 1:00h
06:51 07:51 KE 1506 A321neo HL-EMZZ Xe2 1:00h
10:51 11:51 KE 1510 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
12:36 13:36 KE 1512 A321neo HL-AULU X 1:00h
14:35 15:35 KE 1514 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
16:17 17:18 KE 1512 B717-200 HL-SWBW X 1:01h
20:31 21:31 KE 1520 A321neo HL-AIZZ X 1:00h
22:46 23:46 KE 1522 A321neo HL-ZZHA X 1:00h
Shenyang - Taoxian International (SHE)
Seoul - Incheon International (ICN) 530km
06:19 06:57 KE 1852 A320 HL-MYWH X 0:38h
09:02 09:40 KE 1854 A320 HL-MYWH X 0:38h
16:49 17:27 KE 1856 A320 HL-MYWH X 0:38h
19:32 20:10 KE 1858 A320 HL-MYWH X 0:38h
22:15 22:53 KE 1860 A320 HL-MYWH X 0:38h
Shenzhen - Bao'an International (SZX)
Seoul - Incheon International (ICN) 2047km
02:52 05:20 KE 1744 A320 HL-RWBB X 2:28h
16:36 19:04 KE 1742 A320 HL-RWBB X 2:28h
Shijiazhuang Zhengding International (SJW)
Seoul - Incheon International (ICN) 1036km
10:50 12:05 KE 1942 A320 HL-QRQL X 1:15h
Singapore - Changi (SIN)
Seoul - Incheon International (ICN) 4633km
03:53 09:29 KE 1408 A320 HL-EXNV X 5:36h
09:53 15:29 KE 1402 A320 HL-GUCH X 5:36h
15:53 21:29 KE 1404 A320 HL-LYEH X 5:36h
21:53 03:29 KE 1406 A320 HL-EGTP X 5:36h
Sukagawa - Fukushima (FKS)
Seoul - Incheon International (ICN) 1236km
20:44 22:09 KE 3268 E195LR HL-GKMZ X 1:25h
Sydney - Kingsford Smith (SYD)
Seoul - Incheon International (ICN) 8352km
19:25 05:01 KE 102 A330-300 HL-FDSL 36 9:36h
19:25 05:01 KE 102 A330-300 HL-HNSG 47 9:36h
19:25 05:01 KE 102 A330-300 HL-OVTW 125 9:36h
Tada U-Mandalay (MDL)
Seoul - Incheon International (ICN) 3410km
06:07 10:14 KE 1392 A320 HL-GZVF X 4:07h
Taipei - Songshan (TSA)
Seoul - Incheon International (ICN) 1456km
00:59 02:45 KE 3548 A320 HL-GUCH Xe2 1:46h
06:59 08:45 KE 3542 A320 HL-LYEH Xe7 1:46h
12:59 14:45 KE 3544 A320 HL-EGTP Xe5 1:46h
18:59 20:45 KE 3546 A320 HL-EXNV Xe4 1:46h
Taipei - Taiwan Taoyuan International (TPE)
Seoul - Incheon International (ICN) 1465km
03:37 05:23 KE 3508 A321neo HL-SUYS Xe4 1:46h
07:15 09:01 KE 3512 A321neo HL-ZNPW X 1:46h
09:37 11:23 KE 3502 A321neo HL-QJWH X 1:46h
15:37 17:23 KE 3510 A321neo HL-SUYS X 1:46h
18:25 20:06 KE 3504 A330-300 HL-EQXZ X 1:41h
21:37 23:23 KE 3506 A321neo HL-QJWH Xe2 1:46h
Taiyuan - Wusu International (TYN)
Seoul - Incheon International (ICN) 1218km
09:01 10:29 KE 1782 A320 HL-RFLE Xe4 1:28h
21:01 22:29 KE 1784 A320 HL-RFZW Xe6 1:28h
Takamatsu (TAK)
Seoul - Incheon International (ICN) 773km
02:11 03:07 KE 3222 A318 HL-PHBV X 0:56h
12:44 13:40 KE 3224 A318 HL-PHBV X 0:56h
Tokyo - Haneda (HND)
Seoul - Incheon International (ICN) 1210km
00:00 01:23 KE 3006 A330-300 HL-EQXZ Xe5 1:23h
02:19 03:47 KE 3008 A321neo HL-ZNPW Xe6 1:28h
05:20 06:43 KE 3004 A330-300 HL-EQXZ X 1:23h
08:52 10:15 KE 3012 A330-300 HL-FDSL 47 1:23h
08:52 10:15 KE 3012 A330-300 HL-HNSG 5 1:23h
08:52 10:15 KE 3012 A330-300 HL-OVTW 6 1:23h
16:55 18:23 KE 3010 A321neo HL-ZNPW X 1:28h
21:49 23:14 KE 3002 B737-800 HL-QHHJ X 1:25h
Tokyo - Narita (NRT)
Seoul - Incheon International (ICN) 1258km
07:22 08:53 KE 3086 A321neo HL-AIZZ X 1:31h
12:14 13:45 KE 3088 A321neo HL-ZNPW X 1:31h
16:49 18:20 KE 3092 A321neo HL-AULU X 1:31h
21:37 23:08 KE 3090 A321neo HL-ZNPW X 1:31h
Toyama (TOY)
Seoul - Incheon International (ICN) 958km
09:46 10:55 KE 3232 A318 HL-HUAU X 1:09h
Tsushima (TSJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 439km
06:23 06:55 KE 3202 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:32h
13:51 14:23 KE 3204 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:32h
Ube-Yamaguchi (UBJ)
Seoul - Incheon International (ICN) 588km
08:09 08:50 KE 3254 E195LR HL-GKMZ X 0:41h
16:25 17:08 KE 3256 A318 HL-OHPK X 0:43h
Ulsan (USN)
Seoul - Incheon International (ICN) 333km
00:51 01:15 KE 2322 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
02:39 03:03 KE 2324 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
04:27 04:51 KE 2326 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
08:19 08:43 KE 2328 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
10:07 10:31 KE 2330 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
11:55 12:19 KE 2332 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
15:47 16:11 KE 2334 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
17:35 17:59 KE 2336 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
19:23 19:47 KE 2338 SSJ100-95B HL-XJOG X 0:24h
Ürümqi - Diwopu International (URC)
Seoul - Incheon International (ICN) 3335km
09:43 13:45 KE 1896 A320 HL-PHFV X 4:02h
Weihai - Dashuibo (WEH)
Seoul - Incheon International (ICN) 375km
05:42 06:10 KE 1822 B717-200 HL-SWBW X 0:28h
10:49 11:15 KE 1824 E195LR HL-DKYI X 0:26h
14:53 15:19 KE 1826 E195LR HL-DKYI X 0:26h
21:27 21:53 KE 1828 E195LR HL-DKYI Xe2 0:26h
Wenzhou - Longwan International (WNZ)
Seoul - Incheon International (ICN) 1186km
02:42 04:08 KE 1634 A321neo HL-AAMR Xe2 1:26h
16:54 18:20 KE 1632 A320 HL-QOUC Xe2 1:26h
Wladiwostok (VVO)
Seoul - Incheon International (ICN) 817km
03:15 04:14 KE 1996 A320 HL-UJVR Xe4 0:59h
Xiamen - Gaoqi International (XMN)
Seoul - Incheon International (ICN) 1642km
13:45 15:44 KE 1622 A320 HL-GZVF X 1:59h
22:51 00:50 KE 1624 A320 HL-GZVF X 1:59h
Yangyang International (YNY)
Seoul - Incheon International (ICN) 206km
02:14 02:29 KE 2232 SSJ100-95B HL-AJTU Xe5 0:15h
05:24 05:39 KE 2234 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
10:14 10:29 KE 2236 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
13:24 13:39 KE 2238 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
18:14 18:29 KE 2240 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
21:24 21:39 KE 2242 SSJ100-95B HL-AJTU X 0:15h
Yantai Laishan International (YNT)
Seoul - Incheon International (ICN) 449km
03:35 04:06 KE 1886 E195LR HL-GKMZ X 0:31h
07:50 08:23 KE 1884 B717-200 HL-SWBW X 0:33h
15:30 16:01 KE 1888 E195LR HL-GKMZ X 0:31h
21:57 22:30 KE 1882 B717-200 HL-QSCX X 0:33h
Yeosu (RSU)
Seoul - Incheon International (ICN) 311km
00:24 00:47 KE 2308 SSJ100-95B HL-LZQN Xe5 0:23h
02:10 02:33 KE 2292 SSJ100-95B HL-LZQN Xe5 0:23h
03:56 04:19 KE 2294 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
07:32 07:55 KE 2296 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
09:18 09:41 KE 2298 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
13:16 13:39 KE 2300 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
15:02 15:25 KE 2302 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
18:38 19:01 KE 2304 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
20:24 20:47 KE 2306 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:23h
Yingkou - Lanqi (YKH)
Seoul - Incheon International (ICN) 492km
11:17 11:53 KE 1912 SSJ100-95B HL-LZQN X 0:36h
Yuzhno-Sakhalinsk (UUS)
Seoul - Incheon International (ICN) 1697km
02:18 04:21 KE 1992 A318 HL-HUAU X 2:03h
Zhengzhou - Xinzheng (CGO)
Seoul - Incheon International (ICN) 1181km
06:40 08:06 KE 1698 A321neo HL-ZZHA Xe4 1:26h
17:42 19:08 KE 1696 A320 HL-JSCW X 1:26hDep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer